Základné podmienky prepravy zvierat

Cestovanie do Veľkej Británie a Írska po 1.1.2012

Zviera musí byť:

– označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)

– platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom – očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie)

– sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom

– ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie,

(odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis )

– ošetrenie proti echinokokóze nie je potrebné ak zviera prichádza z Fínska, Írska alebo Malty

– ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné