fbpx Základné podmienky prepravy zvierat chovaných zo záľuby | Írsko Kuriér - Profesionálna preprava balíkov, zvierat, tovaru a sťahovanie z a do Írska

Základné podmienky prepravy zvierat chovaných zo záľuby

Cestovanie do Veľkej Británie a Írska po 1.1.2012

Zviera musí byť:

- označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)

- platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom - očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie)

- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom

- ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie,

(odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis )

- ošetrenie proti echinokokóze nie je potrebné ak zviera prichádza z Fínska, Írska alebo Malty

- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné